Základova doska

Úvod Základova doska

Murárske práce, betónovanie základovej dosky.